Light
Currently watching
The Battle at Lake Changjin
The Battle at Lake Changjin

Watch The Battle at Lake Changjin Movie Full HD English Subbed

Korean War, winter 1950. In the frozen and snowy area of Changjin Lake, a bloody battle is about to begin between the elite troops of the United States and China.

Legal online movie streaming has revolutionized the way we watch movies. Now, you can watch your favorite films whenever you want, without ever leaving your home or worrying about piracy.


Movie Details: The Battle at Lake Changjin

Title The Battle at Lake Changjin
Genre(s) Drama, War
Release September 30, 2021
Overview Korean War, winter 1950. In the frozen and snowy area of Changjin Lake, a bloody battle is about to begin between the elite troops of the United States and China.
Language(s) 普通话, English
Director Chen Kaige
Casts Wu Jing, Jackson Yee, Duan Yihong, Yawen Zhu, Jerry Lee, Zhang Hanyu, Hu Jun, Elvis Han, Oho Ou, Shi Pengyuan, Huang Xuan, Tang Guoqiang, Liu Jin, Lu Qi, Zhou Xiaobin, Wang Wufu, Liu Sha, Yang Yiwei, Lin Yongjian, Geng Le, Wang Ning, Wang Tonghui, Guo Siming, Zhao Yihan, Bai Xuanshuo, James Filbird, Steven John Venn, Yi Gang, Wu Weidong, Wang Yanyang, Li Mincheng, Wang Hongtao, Tiger Xu, Thomas Fiquet, Li Zhuoyang, He Yuefei, Tang Zhiqiang, Liu Zhiwei, Zhuang Xiaolong, Xin Yubo, Zhang Yue, ZhenWei Wang, ZeXuan Chen, Li Xiaofeng, Wu Jing, Jackson Yee, Duan Yihong, Yawen Zhu, Jerry Lee, Zhang Hanyu, Hu Jun, Elvis Han, Oho Ou, Shi Pengyuan, Huang Xuan, Tang Guoqiang, Liu Jin, Lu Qi, Zhou Xiaobin, Wang Wufu, Liu Sha, Yang Yiwei, Lin Yongjian, Geng Le, Wang Ning, Wang Tonghui, Guo Siming, Zhao Yihan, Bai Xuanshuo, James Filbird, Steven John Venn, Yi Gang, Wu Weidong, Wang Yanyang, Li Mincheng, Wang Hongtao, Tiger Xu, Thomas Fiquet, Li Zhuoyang, He Yuefei, Tang Zhiqiang, Liu Zhiwei, Zhuang Xiaolong, Xin Yubo, Zhang Yue, ZhenWei Wang, ZeXuan Chen, Li Xiaofeng
Duration 2 Hours and 58 Minutes
Rating 6.214

The Battle at Lake Changjin Trailer

Brought to you by 7Cric

7Cric sets the standard for online casinos in India with its diverse collection of casino games, immersive live dealer options, and an all-encompassing sportsbook. Indian gaming aficionados can enjoy a dynamic setting while placing bets and participating in their preferred games. Plus, 7Cric satisfies diverse preferences by granting free access to movies.

Related Movies

Sex and the City 2

Sex and the City 2

6.119 2 Hours 26 Minutes
Prisoners of the Lost Universe

Prisoners of the Lost Universe

3,341 1 Hour 30 Minutes
I Love You Both

I Love You Both

3.8 1 Hour 30 Minutes
The Earthling

The Earthling

6,7 1 Hour 37 Minutes
B-Boy Blues

B-Boy Blues

7.0 1 Hour 50 Minutes
Nam Angels

Nam Angels

4,167 1 Hour 31 Minutes
Caught

Caught

5,7 1 Hour 50 Minutes
Galaxy Quest

Galaxy Quest

7.054 1 Hour 41 Minutes
Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster

Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster

6.226 1 Hour 20 Minutes
Anywhere but Here

Anywhere but Here

6.114 1 Hour 54 Minutes
Empire of the Wolves

Empire of the Wolves

5,739 2 Hours 8 Minutes
The Game

The Game

7.556 2 Hours 9 Minutes