Light
Currently watching
The Battle at Lake Changjin
The Battle at Lake Changjin

Watch The Battle at Lake Changjin Movie Full HD English Subbed

Korean War, winter 1950. In the frozen and snowy area of Changjin Lake, a bloody battle is about to begin between the elite troops of the United States and China.

With legal online movie streaming, you don't have to worry about the quality or safety of your movie-watching experience. It's a convenient, safe, and hassle-free way to watch your favorite films.


Movie Details: The Battle at Lake Changjin

Title The Battle at Lake Changjin
Genre(s) Drama, War
Release September 30, 2021
Overview Korean War, winter 1950. In the frozen and snowy area of Changjin Lake, a bloody battle is about to begin between the elite troops of the United States and China.
Language(s) 普通话, English
Director Chen Kaige
Casts Wu Jing, Jackson Yee, Duan Yihong, Yawen Zhu, Jerry Lee, Zhang Hanyu, Hu Jun, Elvis Han, Oho Ou, Shi Pengyuan, Huang Xuan, Tang Guoqiang, Liu Jin, Lu Qi, Zhou Xiaobin, Wang Wufu, Liu Sha, Yang Yiwei, Lin Yongjian, Geng Le, Wang Ning, Wang Tonghui, Guo Siming, Zhao Yihan, Bai Xuanshuo, James Filbird, Steven John Venn, Yi Gang, Wu Weidong, Wang Yanyang, Li Mincheng, Wang Hongtao, Tiger Xu, Thomas Fiquet, Li Zhuoyang, He Yuefei, Tang Zhiqiang, Liu Zhiwei, Zhuang Xiaolong, Xin Yubo, Zhang Yue, ZhenWei Wang, ZeXuan Chen, Li Xiaofeng, Wu Jing, Jackson Yee, Duan Yihong, Yawen Zhu, Jerry Lee, Zhang Hanyu, Hu Jun, Elvis Han, Oho Ou, Shi Pengyuan, Huang Xuan, Tang Guoqiang, Liu Jin, Lu Qi, Zhou Xiaobin, Wang Wufu, Liu Sha, Yang Yiwei, Lin Yongjian, Geng Le, Wang Ning, Wang Tonghui, Guo Siming, Zhao Yihan, Bai Xuanshuo, James Filbird, Steven John Venn, Yi Gang, Wu Weidong, Wang Yanyang, Li Mincheng, Wang Hongtao, Tiger Xu, Thomas Fiquet, Li Zhuoyang, He Yuefei, Tang Zhiqiang, Liu Zhiwei, Zhuang Xiaolong, Xin Yubo, Zhang Yue, ZhenWei Wang, ZeXuan Chen, Li Xiaofeng
Duration 2 Hours and 58 Minutes
Rating 6.214

The Battle at Lake Changjin Trailer

Brought to you by 7Cric

As a leading online casino in India, 7Cric features an extensive compilation of casino games, enthralling live dealer interactions, and a thorough sportsbook. Indian gaming connoisseurs can appreciate an exhilarating atmosphere while placing bets and immersing themselves in preferred games. 7Cric further addresses a wide spectrum of interests by granting free access to movies.

Related Movies

Gypsy 83

Gypsy 83

6.4 1 Hour 34 Minutes
Why Did I Get Married?

Why Did I Get Married?

6.5 1 Hour 53 Minutes
Name: Human

Name: Human

2.0 1 Hour 30 Minutes
The Brave One

The Brave One

6.5 2 Hours 2 Minutes
Capernaum

Capernaum

8.183 2 Hours 6 Minutes
CyberTracker 2

CyberTracker 2

5,1 1 Hour 37 Minutes
The Year 01

The Year 01

6,6 1 Hour 30 Minutes
The Modern Way

The Modern Way

0.0 1 Hour 28 Minutes
Spycies

Spycies

7,5 1 Hour 36 Minutes
The Warrant

The Warrant

6.056 1 Hour 30 Minutes
Out of Time

Out of Time

5.5 1 Hour 13 Minutes
The Swimmers

The Swimmers

6.238 1 Hour 55 Minutes